PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu.

Informację o chęci zwrotu zakupionych produktów możesz do nas przesłać w dowolny przez Ciebie sposób, np.:

 • Pisemnie na adres: PROUD GROUP Sp. z o.o., Nowosady 38C, 17-200 Hajnówka.
 • W formie elektronicznej na adres: kontakt@proud-group.com
 • W formie telefonicznej pod numerem telefonu: +48 535 429 777.

W ciągu 14 dni od poinformowania nas o zwrocie, odeślij na swój koszt zwracane towary na adres z dopiskiem "ZWROT":

PROUD GROUP Sp. z o.o.
Nowosady 38C
17-200 Hajnówka

Dołącz do paczki lub prześlij na ww adres e-mailowy wypełniony i podpisany formularz zwrotu.

Pamiętaj o zapakowaniu towaru w bezpieczny sposób, by uchronić go przed uszkodzeniem w transporcie. Będzie nam miło, gdy wykorzystasz oryginalne zabezpieczenia produktów.

Oddamy Ci pieniądze najszybciej jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ze zwrotem środków możemy wstrzymać się do momentu, gdy otrzymamy od Ciebie produkt lub dowód jego odesłania.

Produkty sprzedawane na indywidualne zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu produktu znajdują się w Regulaminie sklepu. 

Pobierz Formularz zwrotu


REKLAMACJA PRODUKTU (KONSUMENT, PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT)

Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego Produktu.

Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem poniższych form komunikacji:

 • Pisemnie na adres: PROUD GROUP Sp. z o.o., Nowosady 38C, 17-200 Hajnówka.
 • W formie elektronicznej na adres reklamacje@proud-group.com
 • W formie telefonicznej pod numerem telefonu: +48 535 429 777.

Zgłaszając reklamację prosimy o przesłanie na adres reklamacje@proud-group.com wypełnionego formularza reklamacyjnego i załączenie zdjęć lub filmów, które prezentują powstałą wadę. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe informacje na temat reklamacji produktu znajdują się w Regulaminie sklepu. 

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Jeśli robisz zakupy w naszym sklepie, a nie jesteś konsumentem – ta część jest skierowana do Ciebie.

Regulamin sklepu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Sprzedawca udziela gwarancji Przedsiębiorcy na okres 12 miesięcy od dnia objęcia w posiadanie zakupionego Produktu. 

Seria produktów PROUD Champion objęta jest gwarancją:

 • konstrukcje stalowe przez okres 5 lat
 • elementy tapicerki i linki okres 12 miesięcy
 • pozostałe elementy nie wyszczególnione okres 3 miesięcy

Warunkiem trwania gwarancji jest spełnienie następujących warunków:

 • przestrzeganie zasad eksploatacji oraz obsługi urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi
 • regularny przegląd produktu zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi (jeśli wymienione)
 • serwisowanie i czyszczenie zgodne z zaleceniami producenta.

W przypadku stwierdzenia, że wada produktu powstała w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbań w obsłudze, gwarancja traci ważność.

Gwarancja obejmuje wady produktu powstałe z przyczyn tkwiących w wadach materiałowych lub produkcyjnych.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady, które powstały w trakcie zwykłego użytkowania produktu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, wynikających z niewłaściwego użytkowania lub transportu produktu, a także uszkodzeń powstałych na skutek naturalnego zużycia pracujących elementów.

Gwarancja nie obejmuje wad, które powstały w wyniku:

 • skorzystania z nieoryginalnych części
 • degradacji powierzchni na skutek zaniedbań w regularnym czyszczeniu produktu
 • czyszczenia produktu nieodpowiednimi środkami czyszczącymi
 • jakichkolwiek zmian lub modyfikacji wprowadzonych w produkcie bez zgody Sprzedawcy
 • usterki produktu spowodowanej przez osoby trzecie, w tym przez osoby nieuprawnione do dokonywania napraw lub modyfikacji produktu

W przypadku stwierdzenia wady produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z producentem poprzez wysłanie maila na adres reklamacje@proud-group.com oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego.

Brak wypełnienia formularza reklamacyjnego uniemożliwia rozpoczęcie procedury reklamacyjnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca przeprowadzi weryfikację zgłoszonej wady produktu.

W przypadku stwierdzenia, że wada produktu wynika z przyczyn tkwiących w wadach materiałowych lub produkcyjnych, Sprzedawca zaproponuje obniżenie ceny produktu, przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu na nowy.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek pobraniowych oraz wysłanych na jego koszt.

Po otrzymaniu informacji o reklamacji i towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z opisem, Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Pobierz Formularz zgłoszenia reklamacyjnego


ZAPROJEKTUJEMY TWOJĄ WYMARZONĄ DOMOWĄ SIŁOWNIE
NAJBARDZIEJ POŻĄDANE PRODUKTY>>> SPRAWDŹ>>>