Zwrot towaru:

Prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny",(Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Rezygnacja może być częściowa lub z całego zamówienia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do zwrotu nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument (Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.
Uwaga: Sklep TRAININGSHPWROOM nie odbiera żadnych przesyłek pobraniowych.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD itp.

UWAGA: Prosimy, aby Klient poinformował TRAININGSHOWROOM uzupełniając formularz zwrotu towaru i przesłanie go na adres mailowy reklamacje do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrot nie będzie rozpatrywany bez dołączonego formularza zwrotu oraz dowodu zakupu.

Pobierz Formularz zwrotu

Zgłoszenie reklamacyjne i gwarancyjne:

Towary oferowane przez TRAININGSHOWROOM posiadają gwarancję producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (typu: wgniecenia, rozdarcia, obtarcia, rozcięcia etc.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Reklamacja towaru polega na zgłoszeniu obsłudze sklepu informacji o usterce przez formularz reklamacyjny, następnie wysłaniu produktu wraz z opisem reklamacji, (prosimy od dołączenie dowodu zakupu - paragon lub faktura) na adres biura firmy. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Gwarancja producenta jest udzielana na:

- 24 miesiące dla klienta indywidualnego nie wykorzystującego sprzętu komercyjnie

- 12 miesięcy dla przedsiębiorców i klientów wykorzystujących sprzęt komercyjnie

UWAGA: TRAININGSHOWROOM nie odbiera przesyłek pobraniowych oraz wysłanych na koszt odbiorcy TRAININGSHOWROOM. Po otrzymaniu informacji o reklamacji od Klienta i towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z opisem, firma PROUD GROUP Sp. z o.o. jest zobowiązana do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy.

UWAGA: Prosimy, aby Klient poinformował TRAININGSHOWROOM o zamiarze reklamacji towaru i przesłał wypełniony formularz reklamacyjny na adres mailowy reklamacje

Pobierz Formularz zgłoszenia reklamacyjnego


LIKWIDACJA MARKI EASY Zobacz >> TOP 10 UNDER ARMOUR Zobacz >>